Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.
Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.
Chính sách

CHẾ ĐỘ ĐỔI TRẢ

   + Hỗ trợ thu lại Sản phẩm do ThienTra Motor bán ra cho anh em yên tâm sử dụng.

   + Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

   + Mức khấu hao hợp lý 10% trở lên tuỳ sản phẩm và thời gian sữ dụng cũng như khấu hao sản phẩm.

   + Mức trượt giá thị trường đôi với từng loại xe.

Coppyright © 2019 . All right reserved. Design by Nina
Đang online: 15 | Tổng truy cập: 549475
backtop